Meklējam IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāju

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija ir bezpeļņas biedrība, kas atbildīga par Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) ieviešanu, uzturēšanu un pārvaldību saskaņā ar ES direktīvas un deleģētās regulas prasībām, lai pasargātu pacientus no viltotu zāļu iegādes legālajā zāļu izplatīšanas ķēdē.

Uzņēmums meklē talantīgu un pieredzējušu IT PAKALPOJUMU PĀRVALDĪBAS PROCESU VADĪTĀJU, kurš būs atbildīgs par zāļu verifikācijas sistēmas organizatorisko un tehnisko ieviešanu Latvijā, tās turpmāko uzturēšanu, kā arī sistēmas lietotāju pievienošanu un atbalstu.

Pienākumi:
• Administrēt LZVS, sadarbojoties ar IT programmatūras piegādātāju;
• Sekot programmatūras atjaunināšanai un uzturēt to atbilstoši iekšējai dokumentācijai;
• Pārvaldīt programmatūras izmaiņu kontroli un novirzes;
• Uzraudzīt sistēmu; sekot līdzi saskaņotajam pakalpojumu līmenim;
• Atskaitītes vadībai un uzraugošajam institūcijām par viltojumu gadījumiem;
• Aktīvi piedalīties iekšējās kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā un uzlabošanā;
• Veikt un uzturēt programmatūras kvalifikāciju un validāciju;
• Plānot un veikt programmatūrās testus sadarbībā ar klientiem;
• Sadarboties ar LZVS lietotājiem: IT programmatūras piegādātājiem un lietotājiem;
• Pārvaldīt LZVS lietotājus, piešķirt lomas un tiesības, izsniegt paroles, atbalstīt tehniski, nepieciešamības gadījumā sniegt konsultāciju;
• Pārvaldīt lietotāju reģistru un dokumentu pārvaldības sistēmu;

Prasības:
• Vismaz bakalaura grāds datorzinātnē vai tai radniecīgā jomā;
• Pieredze programmatūras un tīklu administrēšanā;
• Pieredze klientu apkalpošanā un vadībā;
• Izcila rakstveida un verbālā komunikācija;
• Spēja strādāt gan komandā, gan individuāli,
• Prasme risināt problēmas, pieņemt lēmumus,
• Piemīt kritiskā un analītiskā domāšana, spēja fokusēties uz detaļām,
• Spēja iekļauties paredzētajā laikā, strādāt intensīvi;
• Labas angļu un latviešu valodas zināšanas.
• Labas Automatizētas Ražošanas Prakses (GAMP) pārzināšana, tiks uzskatītā par priekšrocību.

Mēs piedāvājam dalību jaunas zāļu verifikācijas sistēmas izveidē un starptautiska līmeņa projektā, darbu draudzīgā un atvērtā kolektīvā, konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei, kā arī Jūsu vajadzībām pielāgojamas darba stundas.

Ja Jums interesē šis piedāvājums, lūdzu, nosūtiet savu CV un motivācijas vēstuli!
E-pasts: info@lzvo.lv
Tālrunis: 26524243