Meklējam programmētāju!

Uzņēmumam “Light-Up” ir nepieciešama programmētāja palīdzība lampas iekšējās programmas izstrādei. Programmētājam ir jābūt prasmēm Arduino vidē. Nav vecuma ierobežojuma. Esam atvērti dažādiem piedāvājumiem. Lūdzu sazināties e-pastā: lightupcube@gmail.com vai pa tālr. 29269251. :slight_smile: