Samsung LED TV

Nevaru atrast, kā sakārtot TV kanālus man vajadzīgā secībā. Varbūt kāds var apskaidrot kā to izdarīt.

ja uzrakstīsi konkrētu TV modeli, kurš visticamāk izlasāms uz kādas dibenuzlīmes, tad gan jau kāda “labā sirds” nepaslinkos. samsungam (vismaz vecajam trubeniekam) tas bija diezgan loģiski uztaisīts.

1 Like

Tas ir 2010.g SMSUNG UE22C4000 PW. Kādreiz biju smuki sakārtojis kanālus, bet tagad, atjauninot kanālu sarakstu, viss nojuka un nevaru atrast kā tos sakārtot.

Editing Channels
Channel Manager Option Menu
(in Channel Manager)

 1. Select a channel and press the TOOLS button.
 2. Edit the channel name or number using the Edit
  Channel Name or Edit Channel Number menu.
  ■ Edit Channel Name (analogue channels only): Assign
  your own channel name.
  ■ Edit Channel Number (digital channels only): Edit the
  number by pressing the number buttons desired.

Редактирование каналов
Меню параметров диспетчера каналов
(в окне Диспетчер каналов)

 1. Выберите канал и нажмите кнопку TOOLS.
 2. Измените имя или номер канала с помощью меню
  Изменить название канала или Изм. номера канала.
  ■ Изменить название канала (только для аналоговых
  каналов): присвоение каналу нового имени.
  ■ Изм. номера канала (только для цифровых каналов):
  ввод нового номера с помощью цифровых кнопок.
1 Like

Liels paldies!

tāpēc vajag atstāt esošo secību. Nobruka ne pirmo, ne pēdejo reizi. Jāmokās katru reizi.